حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

پهنه شرق جنوب شرق

تسلیت شهادت امام جواد (ع)

امام محمد تقی (ع): به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا خسته کردن جوارح به عبادت شهادت امام نهم شیعیان (ع) تسلیت باد.…

مسئول استان خراسان رضوی

سجاد کولابادی مسئول استان خراسان رضوی رئیس شورای مرکزی قائم مقام شورای سیاست گذاری عضو هیئت رئیسه سىابق…