حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

فراخوان عضویت در کمیته مدیریت شهری حزب همت

فراخوان عضویت در کمیته مدیریت شهری حزب همت با سلام و عرض ادب امروزه مدیریت، عامل اصلی و تعیین کننده موفقیت هر سازمان و تشکیلاتی شناخته می شود و هدف آن سیاست گذاری و اجرای برنامه ها است. شهرها نیز به عنوان یک سیستم و نظام اجتماعی پیچیده و متنوع نیازمند به مدیریت سازمان یافته‌ […]