حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

فراخوان عضویت در کمیته کارمندان حزب همت

فراخوان عضویت در #کمیته_کارمندان حزب همت باسلام و احترام به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی):محیط کارمندی، محیط شرافت و پاکدامنی و محیط کار برای اسلام و مسلمین است.کارمند کسی است که همه زندگیش را در حیطه وظایف و توانایی هایش، صرف مشارکت در اداره امور است. لذا در راستای پیشبرد اهداف حزب #همدلی مردم تحول […]