حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

دبیرکل

سید احمد نبوی

کارشناس ارشد مدیریت شهری دبیر کل حزب همدلی مردم تهران (همت) دوره اول دوم سوم و چهارم موسس و بنیانگذار حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) مدیر عامل شرکت پاکسازان محیط البرز ، متخصص در امور کارآفرینی و ایده پردازی ، تحلیل گر مسائل اقتصادی و سیاسی ، فعال محیط زیست ،فعال سیاسی خلاصه ایی […]

                                     جانشین دبیرکل

                                    قدرت اله کاظمی

                                    سخنگوی دبیر کل

                                     غلامرضا احمدی

                                       بازرس اول

                                      منیژه امیریان

قدرت اله کاظمی

عضو شورای مرکزی اصلی دوره دوم سوم و چهارم جانشین دبیرکل دوره چهارم مشاور دبیرکل حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) لیسانس عمران فوق لیسانس یک ساله MBA از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران عضویت حقیقی انجمن بتن ایران عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین عمران شهر تهران عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران دارای پروانه اشتغال […]

اعضای اصلی شورای مرکزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت)

۱- سید احمد نبوی

۲- قدرت اله کاظمی

۳- شهرام حسین نژاد دانشور

۴- غلامرضا احمدی

۵- نسرین آرین نژاد

۶- اقبال حسینی صدر

۷- حسین واشقانی فراهانی

۸-احمدرضا فتوت

۹- رضا پیرزاده

۱۰- مهدی امرائی

۱۱- سید محمود شیخ الاسلامی

۱۲- محمد پاینده

۱۳- حمید کول بادی

۱۴- هاشم انصاری فارس

۱۵- زینب چلبی ئی

۱۶- محمود زنجانیان

۱۷- سید جلال شمس نجفی

۱۸- هژیر ضیائی جم

۱۹- حسین منتظری فر

۲۰- محمودرضا شکوهی

۲۱- مجید بیک محمد لویی

۲۲- میرزاعلی جهانبخشی