حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور رده

ارکان حزب

سید جلال شمس نجفی

عضو شورای مرکزی اصلی (چهارمین دوره) مستول پهنه شرق حزب همت دکترای تخصصی شیمی آلی سایت رسمی حزب همت کانال…

اقبال حسینی صدر

عضو شورای مرکزی حزب همت (چهارمین دوره) مسئول استان آذربایجان غربی رئیس بازرسی شهرستان های خوی  و سلماس سایت…

هژیر ضیائی جم

کارشناس ارشد مهندسی هوافضا عضو شورای مرکزی اصلی دوره چهارم  بازاریابی گرایش برندینگ DBA مدیریت استراتژیک MBA…

محمد پاینده

عضو شورای مرکزی اصلی دوره چهارم مسئول حزب همت استان هرمزگان دانشجوی  کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی حافظ کل…

زهرا چلبی ئی

عضو شورای مرکزی اصلی دوره چهارم کارشناس ارشد مدیریت دولتی 24سال خدمت در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رئیس…

محمود زنجانیان

عضو شورای مرکزی اصلی دوره چهارم کارشناسی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دکتری تمام مدیرکل خرید و…

احمدرضا فتوت

عضو شورای مرکزی اصلی دوره چهارم دکترای روان شناسی صنعتی سازمانی و روانسنجی مشاور دبیرکل حزب همت مسئول اتاق فکر…

نسرین آرین نژاد

عضوی اصلی شورای مرکزی دوره چهارم مسئول استان تهران دوره سوم و چهارم سطح دو حوزه علمیه فوق لیسانس حقوق خصوصی…

سید احمد نبوی

کارشناس ارشد مدیریت شهری دبیر کل حزب همدلی مردم تهران (همت) دوره اول دوم سوم و چهارم موسس و بنیانگذار حزب همدلی…