Category: ارکان حزب

مجلس دوازدهم با همت قسمت ۱

چارت تشکیلاتی حزب همت استان تهران

چارت شورای مرکزی حزب همت استان تهران   مسئول حزب همت استان تهران : نسرین آرین نژاد دبیر حزب...

موج تحول خواهی ادامه دارد

بدون شک دستور موکد اخیر رئیس جمهور محترم کشورمان در خصوص انجام اقدامات جهادی در زمینه رفع...

محمد پوستین دوز

محمد پوستین دوز

محمد پوستین دوز مشاور دبیرکل حزب همت   مشخصات...

حسین‌ باقری زرین قبائی

حسین‌ باقری زرین قبائی

حسین‌ باقری زرین قبائی مشاور دبیرکل حزب همت رزومه . حسین باقری زرین قبائی الف- مشخصات فردی:...

حامد فریدنصر

حامد فریدنصر

حامد فریدنصر مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: حامد فریدنصر مشخصات علمی کارشناسی رشته مدیریت...

مشاور دبیرکل حزب همت

ایرج  منجزی

ایرج  منجزی فرزند محمود متولد شهرستان شوشتر ۱۳۵۷/۴/۱ سوابق تحصیلی: ۱) لیسانس برق قدرت از...

مشاور دبیرکل حزب همت

محمد حسین قیصری

محمد حسین قیصری مشاور دبیر کل جزب همت کارشناس حقوق و کارشناس شیمی(معادل). کارشناس ارشد حقوق...

مشاور دبیرکل حزب همت

فریدون سبزمرادی

فریدون سبزمرادی مشاور دبیر کل حزب همت در امور مجلس کارشناس خبرنگاری و مدیریت ارتباطات سیاسی...

داود پاک نیت

داود پاک نیت

داود پاک نیت نام و نام خانوادگی مشاورارشد اموربرنامه ریزی ، توسعه و آموزش با سی و دو سال سابقه...