Tag: , , , , , , ,

یادداشت دبیرکل به اقای تاج زاده در خصوص 16 اذر

یاداشت دبیرکل حزب همت:« آدرس غلط آقای تاج زاده »

جناب آقای تاج زاده در مصاحبه اخیر خود با روزنامه شرق مطالبی را عرض کرده اند که میتواند کد رمز...