Tag: , ,

#دبیر_کل_حزب_همت: آقای رئیسی در چند سال باقی مانده از مسئولیت شما در قوه قضاییه منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم. #حزب_همدلی_مردم_تحول‌خواه_همت

آقای رئیسی، منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم.

آقای رئیسی، منتظر تکرار عکس العمل های خوب شما هستیم. #دبیر_کل_حزب_همت: آقای رئیسی در چند سال...