Tag: , , , , , , , , , ,

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها

فراخوان قبول همکاری با حزب همت در برخی استان ها ‍به نام خدا و با سلام با توجه به پایان...

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت.

پانزدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قم مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...

فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور

فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور

بنام خداوند با سلام فراخوان قبول مسئولیت حزب همت در استان ها و شهرستان های کشور با توجه به...

چارت تشکیلاتی حزب همت

چارت تشکیلاتی حزب همت اصلاح نهایی شد.

پس تغییرات در گستره فعالیت حزب همت و لزوم برخی تغییرات، چارت تشکیلاتی حزب همت اصلاح نهایی شد....

اطلاعیه حزب همت در خصوص فراخوان #قبول_مسئولیت در استان ها و شهرستان های کشور.

اطلاعیه حزب همت در خصوص فراخوان قبول مسئولیت در استان ها و شهرستان های کشور.

اطلاعیه حزب همت در خصوص فراخوان #قبول_مسئولیت در استان ها و شهرستان های کشور. به نام خدا و با...