Tag: , , , ,

سومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان رشت مجوز فعالیت گرفت.

سومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان رشت مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...

توییت دبیرکل حزب همت

تحلیل دبیرکل حزب همت در مورد انتخابات استانی در توییتر

دبیرکل حزب همت در مورد انتخابات استانی در توییتر خود آوردند: حزب همت تنها راه تغییرات بنیادی...