Tag: , , ,

میکاییل قسمتی

میکاییل قسمتی

میکاییل قسمتی سمت:  دبیر حزب همت در استان ایلام تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی...

دکتر مصطفی کرمی

دکتر مصطفی کرمی سمت: نائب رئیس حزب در استان ایلام تحصیلات: دکتری عمران   سایت رسمی حزب همت...

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...