Tag: , , , , , , , , , , ,

بازدید میدانی دبیر حزب همت استان خوزستان از مناطق سیل زده شادگان

بازدید میدانی دبیر حزب همت خوزستان از مناطق سیل زده

بازدید میدانی دبیر حزب همت استان خوزستان از مناطق سیل زده شادگان بازدید میدانی دبیر حزب همت...