Tag: , , , , , , , ,

خروج ایران از برجام

توییت حزب همدلی مردم تهران (همت) در خصوص لزوم خروج از برجام

حزب همدلی مردم تهران (همت) در خصوص لزوم خروج از برجام در توییتر خود نوشت: با توجه به خروج...