حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور برچسب

جلسه شورای مشورتی ملارد

نشست شورای مشورتی ملارد

نشست شورای مشورتی ملارد بسمه تعالی سلسله نشست های هفتگی شورای مشورتی حزب همدلی مردم تحولخواه (همت )با بزرگان…