حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مرور برچسب

جناب آقای دادستان؛ مردم سالاری و جمهوریت نظام سیلی خورده است!