Tag: , , , , , , , , ,

اهمیت زمان و بالا بردن سوددهی در صنعت هوانوردی

اهمیت زمان و بالا بردن سوددهی در صنعت هوانوردی

اهمیت زمان و بالا بردن سوددهی در صنعت هوانوردی علیرضا مزلقانی   سایت رسمی حزب همت کانال...

 تفکر بحرانی به جای مدیریت بحران

 تفکر بحرانی به جای مدیریت بحران

 تفکر بحرانی به جای مدیریت بحران مقاله  علیرضا مزلقانی، مشاور دبیر کل حزب همت    تفکر...