Tag: , , , , , , , , , , , ,

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید.

دفتر حزب همت با حضور دبیرکل این حزب در استان ایلام افتتاح گردید. صبح پنج شنبه مورخ دوم بهمن...

لیست کاندیداهای حزب #همت در ایلام

گزارش عملکرد حزب همت در انتخابات استان ایلام

گزارش عملکرد حزب همت در انتخابات استان ایلام جناب آقای سید احمد نبوی دبیرکل محترم حزب همت با...

فریبا سبزمرادی

فریبا سبزمرادی

 فریبا سبز مرادی کاکاوندی عضو شورای مرکزی حزب همت  رییس حزب همت در استان ایلام سن:‌ ۵۳ سال...

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان ایلام مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...