Tag: , , , , , , ,

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت با هیات رئیسه حزب در استان قزوین

نشست صمیمی دبیرکل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی با هیات رئیسه حزب در استان قزوین پرسش و پاسخ...

رویا رسولی

رویا رسولی

رویا رسولی دبیر حزب همت در استان قزوین سایت رسمی حزب همت کانال تلگرامی حزب همت صفحه...

میثم زارع سلطانی

میثم زارع سلطانی

میثم زارع سلطانی نایب رئیس حزب همت در استان قزوین متولد ۱۳۶۲ قزوین کارشناسی ارشد مدیریت ۱۳۹۶...

مهرداد کاکاوند

مهرداد کاکاوند

مهرداد کاکاوند مسئول حزب همت در استان قزوین  

نهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قزوین مجوز فعالیت گرفت.

گزارش عملکرد حزب همت در استان قزوین در انتخابات مجلس

گزارش عملکرد حزب همت در استان قزوین در انتخابات مجلس بنام خدا گزارش انتخابات مجلس شورای...

نهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قزوین مجوز فعالیت گرفت.

نهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قزوین مجوز فعالیت گرفت.

نهمین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان قزوین مجوز فعالیت گرفت. سپاس از...