Tag: , , , ,

"۱۲ خاطره زیبا از سلوک شهید مظلوم بهشتی"

“۱۲ خاطره زیبا از سلوک شهید مظلوم بهشتی”

“۱۲ خاطره زیبا از سلوک شهید مظلوم بهشتی” 🔹گفتند حالا که «مرگ بر شاه» همه‌گیر شده؛ شعار...