Tag: , , , , ,

حزب همت سالگرد ارتحال امام امت را گرامی میدارد.

حزب همت سالگرد ارتحال امام امت را گرامی میدارد.

تو به ما جرات طوفان دادی واسه آرامش این اقیانوس ما بدون تو نمی توانستیم شاید از حادثه می...