حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
شورای مرکزی حزب همدلی مردم تهران شهرستان پاکدشت

اولین جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت حزب همدلی مردم تهران (همت)

اولین جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت حزب همدلی مردم تهران (همت) با حضور دبیر کل حزب جناب آقای سید احمد نبوی ، مسئول پهنه جنوب شرق جناب آقای دکتر برزده ، مسئول شهرستان پاکدشت جناب آقای حسینی و اعضای شورای مرکزی شهرستان پاکدشت در دفتر مرکزی حزب همت در تاریخ ۲۸ آذر ماه سال هزار و سیصد و نود هفت برگزار گردید و فعالیت های دفتر پاکدشت به شکل رسمی آغاز گردید .
در این جلسه دبیر کل حزب همت جناب آقای سید احمد نبوی به تشریح اهداف حزب و ترسیم آینده حزب پرداختند .
همچنین جناب آقای بزرده به عنوان مسئول پهنه جنوب شرق و جناب آقای حسینی به عنوان مسئول شهرستان پاکدشت به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت
جلسه شورای مرکزی شهرستان پاکدشت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.