حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نظام پارلمانی

تحلیل دبیرکل حزب همت در مورد انتخابات استانی در توییتر

دبیرکل حزب همت در مورد انتخابات استانی در توییتر خود آوردند:

حزب همت تنها راه تغییرات بنیادی کشور بنفع مردم را تغییر مدل حکومتی از نظام ریاستی به نظام پارلمانی می داند و رای امروز نمایندگان مردم در مجلس در خصوص انتخابات استانی را در همین راستا ارزیابی می کند.

توییتر
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.