حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حسن روحانی

توئیت دبیرکل حزب همت خطاب به ریاست جمهور

آقای رئیس جمهور مردم از شما تنها سه درخواست دارند:

  1. مبارزه با گرانی
  2. مبارزه با بیکاری
  3. مبارزه با فساد

لطفا در سالهای باقی مانده از دولت خود آمریکا و اروپا را رها کنید و با تمام همت خود و سرمایه ایران بزرگ و اعتماد به مردم با این اژدهای سه سر مبارزه کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.