حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نشست حزب همت با فرمانداری شمیرانات

گزارش جلسه حزب همت در فرمانداری منطقه ۱ شمیرانات

بنام خدا

جلسه ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ با موضوع معرفی احزاب و با حضوردکتر دهاقین معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شیمیرانات در فرمانداری منطقه یک شمیرانات برگزار گردید.
در این جلسه جناب آقای مهندس سجودی رئیس و آقای مهندس رفاهی نائب رییس و آقای یزدانی دبیر دفتر حزب همت در شهرستان شمیرانات حضور داشتند.

از نمایندگان دیگر احزاب که در جلسه حضور داشتند:

اقای مهدی گندمی نماینده حزب همبستگی
اقای کاظم باهمت نماینده حزب جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران
اقای ابراهیم نجفی فر نماینده حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

جناب دکتر دهاقین پس از بیان ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه یک، همراهی احزاب با فرمانداری ها را بعنوان بازوهای فرمانداری عنوان کردند و گفتند نباید احزاب صرفا در حوالی انتخابات فعالیت موثر داشته باشند بلکه باید طی سال عملکرد و خروجی بسزایی را از خود نشان دهند.
بعد از شنیدن نظرات دکتر دهاقین، اقای مهندس سجودی نماینده حزب همت خط مشی، گفتمان ها و فعالیت های حزب همت را بیان نمودند.

روابط عمومی دفتر حزب همت در شهرستان شمیرانات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.