حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
کتاب گزارش یکساله دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت)

کتاب گزارش عملکرد یکساله دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت) به چاپ رسید

کتاب گزارش عملکرد یکساله دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت) به چاپ رسید.

این کتاب ثمره و نتیجه مستند سازی حرفه ای میباشد.

احزاب اگر نتوانند گزارشی مستند و تصویری از وقایع و اتفاقات سالانه خود را در اختیار اعضا و مردم قرار دهند مطمئنا نباید خود را در تراز یک حزب سیاسی قرار دهند.

کتاب گزارش یکساله دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت)
کتاب گزارش یکساله دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.