حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
بیانیه حزب همت در مورد حادثه تروریستی مسلمانان نیوزلند

بیانیه حزب همت در مورد حادثه تروریستی مسلمانان نیوزلند

به نام خدا و با سلام

حادثه تروریستی نیوزلند و حمله به نمازگزاران جمعه دل همه انسانها صرف نظر از هر دین و آئینی را بدرد آورد .
روزیکه در دامان سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل رهبران گروهک های مسلح تروریستی مثل طالبان ، القاعده و داعش در حال دریافت کمکهای اطلاعاتی از آنان و سرمایه های تجهیز سلاح و نیرو از عربستان و امارات بودند این نیروهای اطلاعاتی تنها تصور می کردند که این هزینه ها فقط سرزمین مسلمانان را از خون رنگین میکند و جنگهای داخلی مسلمانان را داغتر میکنند .
آنان در تصور تکرار جنگهای صلیبی بودند ولی این بار بصورت نیابتی از طریق افراطیون و تکفیری ها و سلفی های شبه مسلمان به کشتار مسلمانان واقعی بپردازند .
داشتن امنیت در سرزمین های خود در آمریکا و اروپا و اقیانوسیه و ناامنی و جنگ و خونریزی میان مسلمانان هدف آنان بود و هر روز سر کوفت توسعه یافتگی خود را بر سر مسلمانان توسعه نیافته بزنند و خود را مهد دموکراسی ، انساندوستی ، آزادی دین و …. بدانند .
آنان هرگز نمی دانستند که افراطی گری جهانی خواهد شد و راستگرایان افراطی آمریکا و اروپا و کشورهای بظاهر توسعه یافته خیلی زود این جرثومه وحشت را در داخل کشورهایشان تولید خواهند کرد .
اگر سران این کشورها از لحظه اول و با اولین انفجار انتحاری و ترور و خونریزی در خاورمیانه مقابله و ریشه های آن را افشا و سرمایه گذاران آنان را تحریم میکردند هرگز راستگرایان افراطی کشورهایشان سر از نطفه مرگ و خشونت در نمی آوردند.
هنوز دیر نشده ، سران کشورهای غربی هر چه زودتر با ریشه های افراطی گری در جهان همچون آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات به مقابله و اعتراض برخیزید و تحریم های خود را به جای ایرانی که خود سالهاست قربانی تروریسم میباشد به حامیان اطلاعاتی و مالی افراطی گری روا دارند که این تنها راه ایجاد امنیت در جهان است .

سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت
۹۷/۱۲/۲۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.