حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
توییت تامل برانگیز دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت) در مقایسه حقوق رئیس جمهور مستکبر آمریکا و مسئولان دلسوز!! ایران

توییت تامل برانگیز دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت) در مقایسه حقوق رئیس جمهور مستکبر آمریکا و مسئولان دلسوز!! ایران

دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت) در مقایسه حقوق رئیس جمهور مستکبر آمریکا و مسئولان دلسوز!! ایران در توییت تامل برانگیز نوشتند:

حقوق ترامپ سالیانه ۴۰۰ هزار دلار است، یعنی حدود ۸ برابر میانگین حداقل دستمزد در آمریکا که آنرا هم هر سه ماه یکبار به یک خیریه اهدا می کند.

این را مقایسه کنید با حقوق ۱۹ میلیونی آقای رفیق دوست که بیش از ۱۵ برابر حداقل حقوق است و آنرا هم حق خود می داند.

جالب نیست؟

 

 توییت تامل برانگیز دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت)  در مقایسه حقوق رئیس جمهور مستکبر آمریکا و مسئولان دلسوز!! ایران

توییت تامل برانگیز دبیرکل حزب همدلی مردم تهران (همت)
در مقایسه حقوق رئیس جمهور مستکبر آمریکا و مسئولان دلسوز!! ایران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.