حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حزب همت ولادت امیرمومنان علی (ع)و روز #پدر را به تمام پدران ایران زمین تبریک میگوید

حزب همت ولادت امیرمومنان علی (ع)و روز #پدر را به تمام پدران ایران زمین تبریک میگوید

آئینه ی روی یار یعنی حیدر
آرامش روزگار یعنی حیدر
گل باز شودبه عشق لبخند علی
در مذهب ما بهاریعنی حیدر
حزب همت ولادت امیرمومنان علی (ع)و روز #پدر را به تمام پدران ایران زمین تبریک میگوید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.