حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حمایت از مدیریت نخبگان به جای آقازادگان

بیانیه اول هفته جوان: حمایت از مدیریت نخبگان به جای آقازادگان

بیانیه اول هفته جوان:

حمایت از مدیریت نخبگان به جای آقازادگان

کشور جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن ۴۰ سال پر فراز و نشیب به گردنه ایی سخت در مسیر خود برخورده است ، گردنه ایی که با کوچکترین لغزش ما را به اعماق دره ایی عمیق و بی بازگشت سوق خواهد داد . گردنه ایی که یک بار آن را در زمان ۸ سال دفاع مقدس تجربه کردیم که با رهبری امام خمینی و اعتماد ایشان به جوانان و نخبگانی نظیر شهید باقری ، شهید همت و… سبب گشت بتوانیم آن را پشت سر بگذاریم .
حال بار دیگر در آغاز راه این مسیر سخت که مسبب آن دو عامل تحریم های سنگین و ظالمانه آمریکا و مدیریت آقازادگان بر مسند قدرت و انباشت ثروت با رانت های فراوان در کشور بوده اند قرار گیریم .
آقازاده گی واژه عجیب و پرمعنایی است ، واژه ایی که عظمتی بی کران پشت آن نهفته است . متاسفانه این روزها اشخاصی خود را آقازاده میدانند که در اوج تجمل گرایی و بی بند و باری فقط به یُمن استفاده از موقعیت و ثروت پدران، بدون هیچ گونه تلاش و زحمتی، با استفاده از رانت و نفوذ ، قدرت و ثروت هنگفتی بدست آورده، و در راس پست های مدیریتی کلان کشور قرار گرفته اند و یا با استفاده از رانت اطلاعاتی آنان در شرکت های خصوصی خود به انباشت ثروت میپردازند و هر روز کشور را دچار یک چالش و بحران جدی می نمایند . افراد بی بندی باری که هیچ تخصص خاصی ندارند و در مقابل خود را علامه دهر میدانند که بی شک اگر موقعیت های پدرانشان نبود هیچگاه در این مسند های قدرت قرار نمیگرفتند . افرادی که تنها اینروزها باعث شده اعتماد مردم و به خصوص جوانان نسبت به سرزمینمان و دینمان کمرنگ شود و نسبت به هر آقازاده ایی حساسیت و آلرژی پیدا کنند . بی شک مشکل مردم به با نفس آقازاده گی نیست بلکه مشکل اصلی با نسل بی لیاقتی است که در فرصت نابرابر موقعیت تحصیلی و شغلی، بدون داشتن هیچ گونه تخصص و توان مدیریتی و فقط بواسطه آقازاده گی، توانسته اند پست های مهم و کلان مدیریتی کشور را اشغال کرده یا به انباشت ثروت بپردازند و قدرت و ثروت های هنگفت را از راه رانت های اطلاعاتی و ویژه خواری بدست آورند و در برابر تمام اعتراض ها خود را شایسته و ژن خوب میدانند .
اینروزها در برهوت آقازادگی هستند افرادی که هنوز لیاقت دارند تا اعتبار ببخشند به این معنای از کار افتاده . شاید فرزند آن پیرمرد کشاورز روستایی که با دستان پینه بسته خود کوله بار فرزندش را برای اعزام به جبهه مهیا کرد و یا شاید تنها فرزند آن پیرزن ساده فقیری بود که تمام داراییش یعنی فرزندش را عازم نبردی بی بازگشت کرد و به جای دلواپسی های مادرانه برای فرزندش زمزمه کرد که تا دینت را به سرزمین و رهبرت ادا نکردی هرکز بازنگرد و هنوز ۴۰ سال است آن جوان از شرم اینکه مبادا به توصیه مادرش عمل نکرده باشد حتی اجازه بازگشت استخوانهایش را نداده است .
شرایط سخت اینروزهای ایران خسته ما تنها نیاز به دمیدن خون تازه ایی در رگ های خود دارد ، خونی مانند جوانان نخبه ایی که با تلاش و پشتکار و البته اعتماد مسئولین میتوانند حال اینروزهای سرزمین مان را بهبود بخشند . جوانانی که هر زمان به آنان اعتماد شد تنها موفقیت و پیروزی بود که برای سرزمینان به ارمغان آمد.
حال سازمان جوانان و دانشجویان حزب همدلی مردم تهران (همت) از تمام مسئولین کشور میخواهد بار دیگر چون امام راحل با حرکتی انقلابی به جای تمام آقازادگان بی لیاقت ، جوانانی نخبه و با انگیزه را بر مسند قدرت نشانند تا خود شاهد پیروزی های مکرر جوانان ایرانی همچون صنعت موشک سازی و پژوهشکده رویان باشند .

سعید فخرواعظی
عضو جوان شورای مرکزی حزب همت
عضو سازمان جوانان و دانشجویان حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.