حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حضور دکتر مهدی کریمی تفرشی معاون دبیر کل حزب همت در برنامه عصر جدید

حضور دکتر مهدی کریمی تفرشی معاون دبیر کل حزب همت در برنامه عصر جدید

حضور دکتر مهدی کریمی تفرشی معاون دبیر کل حزب همت در برنامه عصر جدید

به عنوان:

رکوردار کارآفرینی در ایران

کارآفرین برتر جهان اسلام

دوشنبه ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه از شبکه سوم سیما

حضور دکتر مهدی کریمی تفرشی معاون دبیر کل حزب همت در برنامه عصر جدید
حضور دکتر مهدی کریمی تفرشی معاون دبیر کل حزب همت در برنامه عصر جدید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.