حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
رشته توییت آقای مرتضی فغانی، جانشین دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای رفیق دوست

رشته توییت جانشین دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای رفیق دوست

آقای مرتضی فغانی، جانشین دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای رفیق دوست  که فرموده بودند چند متخلف بخش خصوصی را اعدام کنید، در صفحه رسمی حزب همت در توئیتر نوشت:

جناب رفیق دوست؛
١-آیا عمده تخلفات سالهاى اخیر از سوى مدیران و نهادهاى دولتى بوده ویا بخش خصوصى؟
٢-در کشورى که بیش از ٨٠ درصد اقتصاد آن در اختیار دولت و یا نهادهاى دولتى است، نقش بخش خصوصى در تخلفات چقدر است که شما خواستار اعدام آنها هستید؟
٣- اى کاش این دیدگاه قاطغ شما در دوران مدیریت بنیاد مستضعفان و تخلف اخویتان با مشارکت اقاى فاضل خداداد نیز مطرح مى شد.
۴- آنچه دنیا تجربه کرده و موفقیت بدست آورده، اینکه، اقتصاد با حضور فعال بخش خصوصى و در شرایط رقابت واقعى ، به شفافیت و رشد مى رسد ، نه با تهدید و اعدام.

 رشته توییت آقای مرتضی فغانی، جانشین دبیرکل حزب همت در واکنش به اظهارات آقای رفیق دوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.