حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
یازدهمین دفتر شهرستان حزب همت در شهر قدس با پیگیری های اقایان زرین کفش و حسینی فر مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر شهرستان حزب همت در شهر قدس مجوز فعالیت گرفت.

یازدهمین دفتر شهرستان حزب همت در شهر قدس با پیگیری های اقایان زرین کفش و حسینی فر مجوز فعالیت گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.