حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مهم این نبست از چه دهه ای هستی؟

مهم این نیست از چه دهه ای هستی!

باسلام خدمت اعضای محترم حزب همت

این دلسوزان نواندیش عرصه تحول در کشور

مهم این نیست از چه دهه ای هستی؟

فقط کافیست افکارت به روز ونو باشد در عرصه تغییر وتحول گرایی وتکامل فقط،کافیست از جنس درد باشی چون درمانش،راهم بلدی ومیدانی چه باید کرد ؟ فقط کافیست از مردم باشی مردمی بمانی انوقت خواهی دید چه زیبا میشود ان مدینه ای که در سر داشتی .اگر عدالت علی (ع) رابخواهی باید همچون علی (ع) باشی از او الگو بگیری ودر سر سودای عشق به عدالت.

اری اگر چنین باشی واگر چنین باشیم قطعا منشائ تحول ودگرگونی خواهیم بود .وتسکین دردهای دردمندان وندای لبیک بر یاری نیازمندان.

درجامعه کنونی که دردهای بسیاری گریبانگیر مردم خسته از بی عدالتی ها مبباشد باید بدانی که طرحی نوباید براندازی وتدبیری جدید بر درد کهنه مستضعفین . چه بسیار وحشتناک شده فاصله بین فقیر وغنی وتو هم حزبی عزیز چه سودایی درسر داری دراین معامله که یکسرش خود هستی ودر سری دیگر ارمانهای مقدس وخدایی؟

پشت دریا شهریست
قایقی باید ساخت

مرتضی خاکسار
کارشناس ارشد گردشگری و استاد دانشگاه
مشاور دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.