حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز استانی حزب همت در شهرستان اهواز

اولین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اهواز مجوز فعالیت گرفت.

اولین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اهواز مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های آقای اکبری

 اولین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اهواز مجوز فعالیت گرفت. سپاس از پیگیری های آقای اکبری

اولین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در شهرستان اهواز مجوز فعالیت گرفت.
سپاس از پیگیری های آقای اکبری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.