حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در استان تهران مجوز فعالیت گرفت.

دومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در استان تهران مجوز فعالیت گرفت.

دومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در استان تهران مجوز فعالیت گرفت.

سپاس از پیگیری های آقای مرتضی فغانی جانشین دبیرکل حزب همت

دومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در استان تهران مجوز فعالیت گرفت.
دومین دفتر استانی حزب همدلی مردم تحول خواه(همت) در استان تهران مجوز فعالیت گرفت.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.