حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
راه اندازی دفتر حزب همت در شهرستان شهریار با اعطاء حکم آقای میثم عروجی بعنوان مسئول این شهرستان توسط دبیرکل حزب همت

راه اندازی دفتر حزب همت در شهرستان شهریار با اعطاء حکم آقای میثم عروجی بعنوان مسئول این شهرستان توسط دبیرکل حزب همت

راه اندازی دفتر حزب همت در شهرستان شهریار با اعطاء حکم آقای میثم عروجی بعنوان مسئول این شهرستان توسط دبیرکل حزب همت

با حضور مسئول شهرستان ملارد آقای زرین کفش و مسئول شهرستان شهر قدس آقای زرگرانی

مورخ ۹۸/۷/۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.