حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجید اسمعیل خان طلایی-عضو شورای مرکزی حزب همت

مجید اسمعیل خان طلایی

کارشناسی ارشد حسابداری

– سابقه همکاری با یگان حفاظت جماران و حرم مطهر
– سابقه همکاری با دفتر تامین و‌کنترل درآمدهای بسیج
– مدیر اجرایی سابق مجله پند زندگی
– مدیر مالی و اداری پشتیبانی سابق موسسه حسابرسی و خدمات مالی همپیشگان روش
– عضو هیات مدیره سابق موسسه حسابرسی و خدمات مالی همپیشگان رو
– کارمند سازمان حسابرسی کل کشور
– عضو انجمن اقتصاد دانان ایران
– عضو انجمن مهندسین مالی ایران
– رئیس هیات امنای سیبان دشت دماوند
– کاندیدای اولین دور انتخابات شورای شهر تهران
– عضو علی البدل شورای مرکزی حزب همت
– دبیر حزب همت در شهرستان دماوند
– بازرس سابق حزب همت
– دبیر ، خانه احزاب دماوند
– فعال در کمیته های مختلف حزب همت
– رئیس کمیته انرژی حزب همت
– مباشر و مدیر مالی سابق گروه صنعتی موتو همت
– عضو انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان
– نائب رئیس کمیته مالی خانه احزاب ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.