حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مسابقه همت یاران آینده

مسابقه همت یاران آینده

مسابقه همت یاران آینده
زمان ارسال: تا پایان روز ۵ مهرماه ۱۳۹۸
جوایز:
نفراول ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
نفردوم ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
نفر سوم ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تصاویر خود را به آیدی @adelmalakii ارسال نمایید.
.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.