حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نادر کرمی-عضو شورای مرکزی حزب همت

نادر کرمی

کارشناس معاونت بهداشت و درمان

رییس هیئت مدیره هولدینگ ندای درمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.