حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نقش احزاب و انتخابات

نقش احزاب و انتخابات

به نام خدا و با سلام

نقش احزاب و انتخابات

مطالعه چهار دهه تحزب در ایران از حزب جمهوری اسلامی گرفته تا احزاب نوپای امروزی چشم انداز روشنی از کنشگری سیاسی احزاب در میان مردم را نشان نمی دهد.
احزاب با شاخصه تشکیل از بالا به پایین و از راس هرم به قاعده هرم همچون کودکی ناقص الخلقه می ماند که پدرش قهرمان جهان است.
مردم با دیدن قدرت پدر یعنی رئیس جمهور به فرزند ناقص او یعنی احزاب شکل گرفته از بالا اعتماد کرده و شئونات خود را با رای به احزابی از دو قطب حاکم ۴۰ سال گذشته میسپاردند و این احزاب بودند که پس از جمع آوری آرا مردم و رسیدن به قدرت، مردم را فراموش میکردند.
روسای جمهور ادوار گذشته با جمع کردن دوستان و نزدیکان و فامیل خود و تشکیل حزب(با دستور از بالا) و استفاده از بزرگان قدرت، اعتماد مردم را جلب کرده و پس از پیروزی، درب دکان حزب را بسته و ارتباط با مردم را قطع می کردند و مردم که متوجه تحویل قدرت به کودک ناقص الخلقه این قهرمان می شدند و راه ارتباط با حزب را قطع شده می دیدند آرام آرام با این شیوه حمایت فاصله گرفتند.

احزاب و انتخابات و نتیجتا قدرت ، حاصل گول زدن مردم در یک دعوای زرگری جناحی و دوقطبی شکل می گرفت و حاصل سی و چند سال دست به دست شدن قدرت بین دو جناح اصلی و نارضایتی شدید امروز مردم ، باعث بی اعتباری احزاب و رویگردانی مردم از تحزب گردید.
ورود ثروت و پول، قوم و قبیله و رانتهای محلی و منطقه ای در دوره رکود اعتماد امروزه مردم به احزاب حاصل نتایج بد عمل کردن و فاصله گرفتن احزاب از مردم می باشد.

تنها راه برگرداندن اعتماد مردم به تحزب ، دوری از اشتباهات دو جریان غالب سیاسی کشور ، تشکیل احزاب از پایین به بالا و ایجاد اعتماد بنفس در فعالین انتخاباتی و مردم به قدرت خودشان ، اثر گذاری تشکیلاتی با دوری از رانت و ارتباطات غیر اخلاقی ، تزکیه افراد تاثیر گذار احزاب در حوزه اخلاق سیاسی و دسترسی پاک به قدرت ، خداحافظی پیشکسوتان حزبی از قدرت و ارکان احزاب و جوانگرایی در ارکان این احزاب و طلوع احزاب نو گرا و تحول خواه و همچنین عذرخواهی رسمی دو جریان سیاسی کشور و احزاب وابسته به آنان از مردم می باشد.

با تشکر
سیداحمدنبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.