حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
توییت حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور توییت حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور

توییت حزب همت در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور: بعد از شش سال و اندی تازه فهمیدید ساختار باید تغییر کند؟!

توییت حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور

 توییت حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور

توییت حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در واکنش با سخنان معاون علمی رئیس جمهور
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.