حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
توئیت حزب همدلی مردم تحول خواه خطاب به آقای رئیس جمهور

چرا روسای جمهور ادوار گذشته ایران با احزاب رای می آورند و به آنان پشت می کنند؟

توئیت حزب همدلی مردم تحول خواه خطاب به آقای رئیس جمهور

چرا روسای جمهور ادوار گذشته ایران با احزاب رای می آورند و به آنان پشت می کنند؟

 

حزب همت در صفحه رسمی حزب در توئیتر نوشت:

توئیت حزب همدلی مردم تحول خواه خطاب به آقای رئیس جمهور  چرا روسای جمهور ادوار گذشته ایران با احزاب رای می آورند و به آنان پشت می کنند؟
توئیت حزب همدلی مردم تحول خواه خطاب به آقای رئیس جمهور
چرا روسای جمهور ادوار گذشته ایران با احزاب رای می آورند و به آنان پشت می کنند؟
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.