حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
گزارش تصویری از جلسه سازمان جوانان و اعطاء حکم مسئولین معاونت ها و کمیته های این سازمان توسط ریاست سازمان جوانان حزب همت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.