حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
نبوی

شفافیت حاکمان و مسئولان کشور در ۴۰ سال گذشته کمتر به آن توجه شده است.

سید احمد نبوی:
#شفافیت حاکمان و مسئولان کشور موضوعی است که در ۴۰ سال گذشته کمتر به آن توجه شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.