حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
وزیر محترم اطلاعات، ما انتظار اعلام نتیجه بررسی های شما را داریم

وزیر محترم اطلاعات، ما انتظار اعلام نتیجه بررسی های شما را داریم

وزیر محترم اطلاعات، ما انتظار اعلام نتیجه بررسی های شما را داریم

وزیر محترم اطلاعات

با سلام

پیرو ماموریت جدید شما در خصوص شناسایی ماینرهای حرفه ای در کشور و جلوگیری از مصرف برق ملت به نفع ابرسرمایه داران، قبض برق فوق جهت شناسایی و دستگیری عوامل آسیب به ملت ارائه می گردد(اگر این قبض صحت داشته باشد).
ما بعنوان نماینده بخشی از مردم ایران انتظار اعلام نتیجه بررسی های شما را داریم تا بتوانیم مردم را در راستای مبارزه با فساد در این کشور مطمئن نمائیم.

رونوشت:
جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه پیرو پیشنهاد حضرتعالی در خصوص سوت زنی ملت.

وزیر محترم اطلاعات، ما انتظار اعلام نتیجه بررسی های شما را داریم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.