حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
آیا ما هم در جنگِ اقتصادی با آمریکا پیروز می شویم ؟

آیا ما هم در جنگِ اقتصادی با آمریکا پیروز می شویم ؟

آیا ما هم در جنگِ اقتصادی با آمریکا پیروز می شویم ؟

امروز ۲۴ ژانویه سالروزِ درگذشتِ چرچیل است؛

در این روز ‏ماجرایِ ‎سیلی به سرباز توسطِ یک نماینده‌یِ مجلسِ ایران را با واکنشِ چرچیل نخست‌وزیرِ انگلیس مقایسه کنید .

از چرچیل نخست وزیرِ انگلستان در ایامِ جنگِ جهانیِ دوم پرسیدند: که آیا می‌دانستی فاتحِ جنگ خواهی شد؟ پاسخ داد: با یک حادثه ساده پی بردم که جنگ را خواهیم برد.

‏شرکت در جلسه‌ای حیاتی در راسِ ساعتی معین الزام‌آور شد. چرچیل می‌گوید: به علتِ اشتغال به کارهایِ دیگر چند دقیقه مانده به جلسه، به راننده‌ام گفتم مرا فوری به محلِ جلسه برساند. راننده مسیرِ کوتاه اما ورود ممنوع را انتخاب کرد. وسطِ خیابان ناگهان افسرِ راهنمایی‌ و رانندگی قبضِ جریمه به دست‏ در حینِ بمباران پیدا شد و دستورِ توقف داد. راننده گفت: «نخست‌وزیر است و به جلسه‌یِ محرمانه‌ای می‌رود و باید در راسِ ساعت به جلسه برسد و به همین دلیل از خیابانِ ورود ممنوع استفاده کردم».

افسر با خونسردی گفت: «هم نخست‌وزیر و هم من وظیفه‌هایمان را خوب می‌شناسم.»
‏چرچیل از افسر می‌خواهد تا جریمه را به نام او بنویسد اما افسر می‌گوید: «جریمه متعلق به راننده خاطی است و باید نامِ وی نوشته ‌شود اما شما می‌توانید شخصا پرداختِ قبض را بر عهده بگیرید».

با تسلیمِ قبض، چرچیل دستورِ دور زدن را به راننده داد چرا که ‏نمی‌توانست اجازه دهد در خیابانی که ورود ممنوع است حتی پس از جریمه حرکت داشته ‌باشد، وقتی راننده مشغولِ دور زدن شد چرچیل با لبخندی خاص سیگارِ برگش را روشن کرد و گفت: «جنگ را می‌بریم…» راننده گفت: «قربان، جریمه شدیم، زیرِ بمباران ماندیم، به جلسه نمی‌رسیم، افسرِ راهنمایی اجازه نداد ‏چند قدمِ دیگر جلو برویم که به موقع به جلسه برسیم و شما از پیروزی می‌گویید؟!»

چرچیل پاسخ می‌دهد: «جنگ را می‌بریم، چون ‎#قانون حاکم است و خیابان‌هایِ لندن به رغمِ بمبارانِ سنگین دشمن با قانون اداره می‌شود.»
چرچیل درست پیش‌بینی کرده بود…

آیا ما هم در جنگِ اقتصادی با آمریکا پیروز می شویم ؟

اگر
قاضی دادگاه
نماینده مجلس
وزیر دولت
پلیس و امنیت
مدیرکل
مامور راهنمایی
کارمند گمرک
و….‌

قانون را حاکم کنند بله ما هم پیروز میشویم .
تحول از خود ما آغاز میشود
” حول حالنا الی احسن الحال ”

سید احمد نبوی
دبیرکل حزب همت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.