حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)

”بازنشستگان شبکه بانکی کشور را دریابیم”

”بازنشستگان شبکه بانکی کشور را دریابیم”

امروز ۱۳۰ هزار بازنشسته شبکه بانکی کشور که در سراسر کشور حضور دارند به خاطر بی عدالتی در صندوق بازنشستگان شبکه بانکی و سیاستهای مدیران عامل بانکها به دنبال احقاق حقوق حقه خود می باشند.

این جمعیت کثیر و وزین بلحاظ اجتماعی ، قریب به چهارسال است که به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند اما نه مدیرعامل صندوق و نه مدیران عامل بانکها قدم موثری برای این بازنشستگان بر نداشته اند.

علی رغم اینکه تمامی وجوهات صندوق بازنشستگان متعلق به ۱۳۰ هزار بازنشسته حوزه بانکها می باشد و در این سالها بابت قانون همسانسازی حقوقها از دولت کمک نمی گیرد ولی متاسفانه ۹۰% این همسانسازی با شاغلین نیز برای بازنشستگان درست اجرا نشده است .

بازنشستگان شبکه بانکی کشور از مدیرعامل صندوق بازنشستگی و مدیران عامل بانکها درخواست می کنند تا با رعایت موارد ذیل به حقوق حقه بازنشستگان توجه ویژه نمایند:

۱. پیشنهاد حضور دو تن از بازنشستگان به عنوان نمایندگان ایشان در مدیریت صندوق بعنوان مشاوران مدیرعامل و گزارش فصلی این مشاوران به ذینفعان اصلی صندوق .
۲. پیشنهاد حضور یک نفر از بازنشستگان به عنوان نماینده بازنشستگان در جلسات شورای عالی بانکها بعنوان ناظر با مصوبه وزیر اقتصاد و دارایی
۳. صندوق بازنشستگان از سرمایه های کارکنان بانکها شکل گرفته است و طبیعی است که رصد گزارشات حسابرسی آن مورد درخواست بازنشستگان بانکها می باشد.

لازم بتوضیح است که در اسفند ۹۸، ۵۰ درصد افزایش امتیازهای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین اجرا شد ولی این بار هم مانند سایر مزایای قبلی برای بازنشستگان از مهر ۹۹ اجرا شد و ۷ ماه این افزایش ناپدید گردید.

همچنین قوانین مربوط به ایثارگران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی کشور در محاق مانده است .
کمیته امور بانک و بیمه حزب همت خود را مکلف می داند تا از حیثیت این قشر عظیم کشوری حمایت نموده و مطالبات انباشته بازنشستگان شبکه بانکی کشور را به مدیران صندوق و مدیران عامل بانکها انتقال دهد تا انشاءالله این مدیران در دنیا و آخرت رو سفید این مو سپیدان شبکه بانکی گردند و در صورت عدم رعایت موازین قانونی توسط این مسئولین محترم ، مطالبات بازنشستگان بانکی کشور را از طرق قانونی دیگر از جمله درخواست برای نهادهای نظارتی همانند دیوان عدالت اداری ، کمیسیون اصل نود مجلس و نهایتا دفتر بازرسی بیت مقام معظم رهبری پیگیری خواهد نمود.

مطالبه گری خواسته های مردم در سراسر کشور و صنوف مختلف از وظایف اولیه احزاب است .

کمیته بانک و بیمه
حزب همدلی مردم تحول خواه(همت)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.