حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
دقایقی با همت

دقایقی با همت / هفته ۳۲ / شناسایی الگوها؛ راهی برای #تحول در اجرا

دقایقی با همت / هفته ۳۲ / شناسایی الگوها؛ راهی برای #تحول در اجرا

#دقایقی_با_همت
مروری کوتاه به اخبار هفته از زبان دبیر کل حزب همت.

#هفته_سی_دوم
بهمن ۱۳۹۹

تیتر:
شناسایی الگوها؛ راهی برای #تحول در اجرا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.