حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) صادر شد.

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) توسط فرمانداری این شهرستان صادر شد.

سپاس از پیگیری های جناب آقای سجاد رومیانی

مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) صادر شد.
مجوز دفتر حزب همت در شهرستان رومشگان(لرستان) صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.