حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
حزب همت در شهرستان قدس فعالیت خود را با اعطای احکام تشکیلاتی،آغاز نمود‌.

حزب همت در شهرستان قدس فعالیت خود را با اعطای احکام تشکیلاتی،آغاز نمود‌.

حزب همت در شهرستان قدس فعالیت خود را با اعطای احکام تشکیلاتی،آغاز نمود‌.

حزب همت در شهرستان قدس فعالیت خود  را با اعطای احکام تشکیلاتی،آغاز نمود‌.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.