حزب همدلی مردم تحول خواه همت
حزب (همت)
پیام نوروزی دبیرکل حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در سال ۱۳۹۹

پیام نوروزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در سال ۱۴۰۰

پیام نوروزی حزب همدلی مردم تحول خواه (همت) در سال ۱۴۰۰

#نوروز_مبارک
#سال_۱۴۰۰
#سال_تولید_پشتیبانیها_مانع_زداییها

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.